Friedli, Peter: Sammlung Peter FriedliInhalt


Übersicht
Biographische Angaben
Umfang und Inhalt der Dokumente
Administrative Informationen
Zugang
Erwerbung
Hinweise zur Erschliessung

Inhaltsverzeichnis

A Werke
A-1 AutorInnenfotos alphabetisch
A-1-A Ackermann bis Attenhofer
A-1-Ackermann Ackermann, Esther
A-1-Al_Koni Al Koni, Ibrahim
A-1-Allemann Allemann, Urs
A-1-Altenweger Altenweger, Elisabeth
A-1-Altorfer Altorfer, Max
A-1-Aman_Volkart Aman-Volkart, Elisabeth
A-1-Amann Amann, Jürg
A-1-Andersch Andersch, Alfred
A-1-Ansorge Ansorge, Gisèle
A-1-Arnd Arnd, Ueltsch
A-1-Arx_von Arx, Katharina von
A-1-Attenhofer Attenhofer, Elsie
A-1-B Bachmann - Burren
A-1-Bachmann_Dieter Bachmann, Dieter
A-1-Bachmann_Guido Bachmann, Guido
A-1-Balmer_Dres Balmer, Dres
A-1-Balmer_Juliana Balmer, Juliana
A-1-Balzli Balzli, Julia
A-1-Bamm Bamm, Peter
A-1-Bardill Bardill, Linard
A-1-Baerfuss Bärfuss, Lukas
A-1-Baeschlin Bäschlin, Daniel
A-1-Baettig Bättig, Joseph
A-1-Baumann Baumann, Iren
A-1-Baur Baur, Margrit
A-1-Bernasconi Bernasconi, Carlo
A-1-Berner Berner, Urs
A-1-Bernet Bernet, Dominik
A-1-Beutler Beutler, Maja
A-1-Bianchi Bianchi, Maya
A-1-Biancone Biancone, Tobias
A-1-Bichsel_Peter Bichsel, Peter
A-1-Bichsel_Therese Bichsel, Therese
A-1-Birrer Birrer, Sibylle
A-1-Blatter Blatter, Silvio
A-1-Bloch Bloch, Peter André
A-1-Bondy Bondy, François
A-1-Boeni Böni, Franz
A-1-Bonjour Bonjour, Edgar
A-1-Boeschenstein Böschenstein, Hermann
A-1-Bouvier Bouvier, Nicolas
A-1-Bowler Bowler, Arthur
A-1-Brechbuehl Brechbühl, Beat
A-1-Buch_Schwabe Buchhandlung Schwabe
A-1-Burger Burger, Hermann
A-1-Burkart Burkart, Erika
A-1-Burren Burren, Ernst
A-1-C Camartin - Cuneo
A-1-Camartin Camartin, Iso
A-1-Cendrars Cendrars, Blaise
A-1-Cesar César, Anne
A-1-Chanda Chanda
A-1-Chappaz Chappaz, Maurice
A-1-Chessex Chessex, Jacques
A-1-Choquard Choquard, Françoise
A-1-Cohn Cohn, Ruth
A-1-Conod Conod, François
A-1-Cuneo Cuneo, Anne
A-1-D Davi - Dütsch
A-1-Davi Davi, Hans Leopold
A-1-Deplazes Deplazes, Gion
A-1-Deppeler Deppeler, Rolf
A-1-Deschner Deschner, Karlheinz
A-1-Doffey Doffey, Marie-Christine
A-1-Donze Donzé, Roland
A-1-Doray Doray, Sibylle
A-1-Dubois Dubois, Ursula
A-1-Ducrey Ducrey, Pierre
A-1-Duerrenmatt Dürrenmatt, Friedrich
A-1-Duetsch Dütsch, Elisabeth
A-1-E Echte - Eschler
A-1-Echte Echte, Bernhard: Fotografien
A-1-Eggimann Eggimann, Ernst
A-1-Eggli Eggli, Ursula
A-1-Eichenberger Eichenberger, Bruno
A-1-Eichmann Eichmann-Leutenegger, Beatrice
A-1-Einsele Einsele-Birkhäuser, Carl
A-1-Erny Erny, Hansjörg
A-1-Eschler Eschler, Walter
A-1-F Faes - Frisch
A-1-Faes Faes, Urs
A-1-Faehndrich Fähndrich, Hartmut
A-1-Federspiel Federspiel, Jürg
A-1-Fedier Fedier, Franz
A-1-Fehr Fehr, Karl
A-1-Feitknecht_Erica Feitknecht-Maync, Erica
A-1-Feitknecht_Thomas Feitknecht, Thomas
A-1-Fichtner Fichtner, Ingrid
A-1-Flueck Flück-Wirth, Fritz
A-1-Fringeli Fringeli, Dieter
A-1-Frisch Frisch, Max
A-1-G Gahse - Gygax
A-1-Gahse Gahse, Zsuzsanna
A-1-Galperin Galperin, Jurij
A-1-Gamper Gamper-Fischer, Helene
A-1-Gardi Gardi, René
A-1-Gartentor Gartentor, Heinrich
A-1-Gasser Gasser, Manuel
A-1-Gautschi Gautschi, Heiner
A-1-Geiser_Christoph Geiser, Christoph
A-1-Geissbuhler Geissbühler, Rolf
A-1-Gerstner Gerstner, Karl
A-1-Gfeller Gfeller, Alex
A-1-Gisiger Gisiger, Ulrich
A-1-Godel Godel, Vahé
A-1-Goldschmidt Goldschmidt, Hermann Levin
A-1-Golowin Golowin, Sergius
A-1-Grass Grass, Günter
A-1-Groddeck Groddeck, Wolfram
A-1-Gross Gross, Walter
A-1-Gsteiger Gsteiger, Manfred
A-1-Gygax Gygax, Hans
A-1-H Haag - Huwyler
A-1-Haag Haag, Herbert
A-1-Haller_Christian Haller, Christian
A-1-Halter_Ernst Halter, Ernst
A-1-Haenni_Peter Hänni, Peter
A-1-Haenny_Reto Hänny, Reto
A-1-Hannsmann Hannsmann, Margarete
A-1-Hart_Nibbrig Hart Nibbrig, Christiaan
A-1-Hartmann Hartmann, Lukas
A-1-Hasler Hasler, Eveline
A-1-Hediger Hediger, Markus
A-1-Heimann_Alexander Heimann, Alexander
A-1-Heimann_Erwin Heimann, Erwin
A-1-Heimeran Heimeran, Margrit
A-1-Hesse Hesse, Hermann; Hesse, Martin; Hesse, Heiner
A-1-Hildesheimer Hildesheimer, Wolfgang
A-1-Hirschhorn Hirschhorn, Thomas
A-1-Hofer Hofer, Paul
A-1-Hofmann Hofmann, Albert
A-1-Hohl Hohl, Ludwig
A-1-Hohler Hohler, Franz
A-1-Horem Horem, Elisabeth
A-1-Hoerler Hörler, Rolf
A-1-Hostettler_Thomas Hostettler, Thomas
A-1-Hostettler_Urs Hostettler_Urs
A-1-Houriet Houriet, Claudine
A-1-Hubler Hubler, Hans Rudolf
A-1-Hubler_Rolf Hubler, Rolf
A-1-Huerlimann_Martin Hürlimann, Martin
A-1-Huerlimann_Thomas Hürlimann, Thomas
A-1-Huesser Hüsser, Amélie
A-1-Hutter Hutter, David
A-1-Hutterli Hutterli, Kurt
A-1-Huwyler Huwyler, Max
A-1-I/J Imbach - Jünger
A-1-Imbach Imbach, Jost
A-1-Imer Imer, André
A-1-Imhasly Imhasly, Pierre
A-1-Ingold Ingold, Felix Philipp
A-1-Jaeger Jäger, Walter
A-1-Jaun Jaun, Sam
A-1-Jauslin Jauslin, Jean-Frédéric
A-1-Jenni Jenni, Adolfo
A-1-Johansen Johansen, Hanna
A-1-Jundt Jundt, Bernhard
A-1-Junger Jünger, Ernst
A-1-K Karpf - Künzli
A-1-Karpf Karpf, Urs
A-1-Kauer Kauer, Walther
A-1-Keiser_Helen Keiser, Helen
A-1-Kelter Kelter, Jochen
A-1-Kerr Kerr-Dürrenmatt, Charlotte
A-1-Kishon Kishon, Ephraim
A-1-Klee_Livia Klee-Meyer, Livia
A-1-Knef Knef, Hildegard
A-1-Knellwolf Knellwolf, Ulrich
A-1-Kobel Kobel, Ruth Elisabeth
A-1-Kohler Kohler, Reto
A-1-Kohlschutter Kohlschütter, Andreas
A-1-Konneker Könneker, Marie-Luise
A-1-Krattli Krättli, Anton
A-1-Krneta Krneta, Guy
A-1-Kubler Kübler, Arnold
A-1-Kuffer Küffer, Hektor
A-1-Kunzli Künzli, Arnold
A-1-L Laederach - Lukas
A-1-Laederach Laederach, Jürg
A-1-Landau Landau, Edwin Maria
A-1-Langhans Langhans-Maync, Susy
A-1-Larese Larese, Dino
A-1-Lavizzari Lavizzari, Alexandra
A-1-Le_Carre Le Carré, John
A-1-Lenz Lenz, Pedro
A-1-Leon Leon, Donna
A-1-Lewinsky Lewinsky, Charles
A-1-Liechti Liechti, Hans
A-1-Linsmayer Linsmayer, Charles
A-1-Loeb Loeb, Ruth
A-1-Loetscher Loetscher, Hugo
A-1-Luck Luck, Rätus
A-1-Luginbuhl Luginbühl, Andreas
A-1-Lukas Lukas, Josef
A-1-M Mächler - Musy
A-1-Machler Deschner, Karl-Heinz: Fotografien (Dossier Robert Mächler)
A-1-Major-Zala Major-Zala, Lajos
A-1-Mann_Golo Mann, Golo
A-1-Marrer Marrer, Natalie
A-1-Marti_Hugo Marti, Hugo und Elsa
A-1-Marti_Kurt Marti, Kurt
A-1-Marti_Werner Marti, Werner
A-1-Matt Matt, Peter von
A-1-Matter_Mani Matter, Mani
A-1-Maximoff Maximoff, Matéo
A-1-Mehr Mehr, Mariella
A-1-Meier_Gerhard Meier, Gerhard
A-1-Meier_Pirmin Meier, Pirmin
A-1-Meier_Raeto Meier, Raeto
A-1-Meier_Nobs Meier-Nobs, Ursula
A-1-Meili Meili, Richard
A-1-Merz Merz, Klaus
A-1-Messmer Messmer, Erwin
A-1-Meyer_E.Y. Meyer, E.Y.
A-1-Meyer_Kurt Meili, Richard
A-1-Michaud Michaud, Marius
A-1-Michel Michel, Markus
A-1-Micieli Micieli, Francesco
A-1-Moergeli Mörgeli, Ernst
A-1-Morlang Morlang, Werner
A-1-Moser_H.A. Moser, Hans Albrecht
A-1-Muehlethaler Muehlethaler, Hans
A-1-Muschg Muschg, Adolf
A-1-Musy Musy, Gilbert
A-1-N/O Nadj_Abonji - Orelli
A-1-Nadj_Abonji Nadj Abonji, Melinda
A-1-Nagel Nagel, Renate
A-1-Nebel Nebel, Otto
A-1-Neuweiler Neuweiler, Magda
A-1-Nizon Nizon, Paul
A-1-NN N.N.: Nicht identifizierte Personen
A-1-Obermuller Obermüller, Klara
A-1-Ohloff Ohloff, Frauke
A-1-Oprecht Oprecht, Peter
A-1-Orelli Orelli, Giovanni
A-1-P Pankow - Pulver
A-1-Pankow Pankow, Georg
A-1-Pauli Pauli, Konrad
A-1-Pedretti Pedretti, Erica
A-1-Peer Peer, Andri
A-1-Pfeifer Pfeifer, Tadeus
A-1-Probst Probst, Rudolf
A-1-Pulver Pulver, Elsbeth
A-1-R Rakusa - Ruoss
A-1-Rakusa Rakusa, Ilma
A-1-Ramseier Ramseier, Markus
A-1-Reber Reber, Sabine
A-1-Rechsteiner Rechsteiner, Karl Johannes
A-1-Regenass Regenass, René
A-1-Reich Reich-Ranicki, Marcel
A-1-Ribeaud Ribeaud, José
A-1-Riesterer Riesterer, Peter P.
A-1-Rinderknecht Rinderknecht, Karl
A-1-Rothenbuehler Rothenbühler, Daniel
A-1-Rothen Rothen-Dubs, Ursula
A-1-Roethlisberger Röthlisberger, Thomas
A-1-Roulet Roulet, Daniel de
A-1-Rubi Rubi, Christian
A-1-Rudolf Rudolf, Gisela
A-1-Rueger Rueger, Max
A-1-Ruoss Ruoss, Hardy
A-1-S Salis_von - Suter
A-1-Salis Salis, Jean Rodolphe von
A-1-Saner Saner, Hans
A-1-Sarbach Sarbach, Hugo
A-1-Schaad Schaad, Isolde
A-1-Schadelin Schädelin, Klaus
A-1-Schafroth Schafroth, Heinz F.
A-1-Schaper Schaper, Edzard
A-1-Schertenleib Schertenleib, Hansjörg
A-1-Schilling Schilling, Bea
A-1-Schimmel Schimmel, Annemarie
A-1-Schindler Schindler, Regine
A-1-Schmezer Schmezer, Guido
A-1-Schmid_M Schmid, Michael
A-1-Schmid_W Schmid, Willi
A-1-Schmid_S Schmid-Heimann, Susy
A-1-Schmidli Schmidli, Werner
A-1-Schmidt_A Schmidt, Aurel
A-1-Schmidt_P Schmidt, Pavel
A-1-Schneider Schneider, Peter
A-1-Schnyder Schnyder-Seidel, Barbara
A-1-Schorre Schorre, Angelica
A-1-Schott Schott & Schibig
A-1-Schriber Schriber, Margrit
A-1-Schuhmacher Schuhmacher, Hans
A-1-Schuepbach Schüpbach, Martha
A-1-Schurch Schürch-Schmidt, Béatrice
A-1-Schwaar Schwaar, Hans Ulrich
A-1-Schwarzenbach Schwarzenbach, Annemarie
A-1-Schweizer Schweizer, Philippe
A-1-Seewald Seewald, Richard
A-1-Severus Severus, Sibylle
A-1-Simmen Simmen, René
A-1-Sitter Sitter-Liver, Beatrix
A-1-Sommer Sommer, Peter
A-1-Sorg Sorg, Reto
A-1-Spadino Spadino, Rinaldo
A-1-Spaeth Späth, Gerold
A-1-Staeger Stäger, Lorenz
A-1-Staiger Staiger, Emil
A-1-Stamm Stamm, Peter
A-1-Stark Stark-Towlson, Helen
A-1-Staub Staub-Hadorn, Margrit
A-1-Steiger Steiger, Bruno
A-1-Steiner Steiner, Jörg
A-1-Sterchi Sterchi, Beat
A-1-Stern Stern, Martin
A-1-Storz Storz, Claudia
A-1-Stuessi Stüssi, Anna
A-1-Susana Susana
A-1-Suter Suter, Hans
A-1-T/U Terra - Utz
A-1-Terra Terra, Helmut de
A-1-Theobaldy Theobaldy, Jürgen
A-1-Thomas Thomas-Jimeno, Amory
A-1-Tobler Tobler, Robert
A-1-Traber_B Traber, Barbara
A-1-Traber_M Traber, Markus
A-1-Ullman Ullman, Lotti
A-1-Unseld_J Unseld, Joachim
A-1-Unseld_S Unseld, Siegfried
A-1-Urfer Urfer, Selma
A-1-Urweider_A Urweider, Andreas
A-1-Urweider_R Urweider, Raphael
A-1-Ustinov Ustinov, Peter
A-1-Utz Utz, Peter
A-1-V Vaculík - Vogt
A-1-Vaculik Vaculík, Ludvík
A-1-Vogt Vogt, Walter
A-1-W Wächter - Wyss
A-1-Waechter Wächter, Emil
A-1-Walser_M Walser, Martin
A-1-Walter_H Walter, Hans
A-1-Walter_OF Walter, Otto F.
A-1-Walter_S Walter, Silja
A-1-Walzer Walzer, Pierre-Olivier
A-1-Weber_U Weber, Ulrich
A-1-Weber_W Weber, Werner
A-1-Weder Weder, Heinz
A-1-Wehrli_PK Wehrli, Peter K.
A-1-Weibel_J Weibel, Jürg
A-1-Weibel_K Weibel, Kurt
A-1-Weibel_P Weibel, Peter
A-1-Weihe Weihe, Richard
A-1-Wenger Wenger, Rosalia
A-1-Werner Werner, Markus
A-1-Widmer_F Widmer, Fritz
A-1-Widmer_U Widmer, Urs
A-1-Wiesinger Wiesinger-Maggi, Inez
A-1-Wilhelm Wilhelm, Egon
A-1-Wilker Wilker, Gertrud
A-1-Wille Wille, Peter
A-1-Winkler Winkler, Josef
A-1-Wirtz Wirtz, Irmgard
A-1-Wolf_U Wolf, Uljana
A-1-Wolff_KD Wolff, Karl-Dietrich
A-1-Wuethrich Wüthrich, Werner
A-1-Wyss Wyss, Laure
A-1-Z Zeindler - Zürcher
A-1-Zeindler Zeindler, Peter
A-1-Zeltner Zeltner, Eva
A-1-Zermatten Zermatten, Maurice
A-1-Zimmermann Zimmermann, Katharina
A-1-Zinsli Zinsli, Paul
A-1-Zochow Zochow, Michael
A-1-Zoss Zoss, Roland
A-1-Zschokke Zschokke, Matthias
A-1-Zuercher Zürcher, Zeno
C Lebensdokumente
C-1 Persönliche und familiäre Dokumente
C-1-a Autobiografische Schriften
C-1-b Weitere Schriften und Reden
D Sammlungen
D-01 Beleg- und Widmungsexemplare: Bücher
D-02 Dokumentation Archiv Peter Friedli
E Erweiterungen
E-01 Angereicherter Nachlass
E-01-a Porträtsammlung (Reproduktionen)